TTD

H.H. Shri Swamiji Digvijaya to Tirumala

Dec
24

Parama Poojya H.H. Shri Subudhendra Teertha Swamiji visited to Shri kshetra Tirumala, and had the darshanam of Lord Venkateshwara Swamy.

Posted By shrinidhi69 read more

Swamiji's visit to Tirumala, Purandarashrama & Bangalore

Jan
22

H.H Swamiji was invited to Tirumala on Purandara Dasara Aradhana Mahotsava by Dasa Sahitya Project, T.T.D. Thousands of devotees took part in the grand programme.

Posted By Webmaster read more

H.H. Shri Swamiji Digvijaya to Tirumala

Jul
21

Parama Poojya H.H. Shri Subudhendra Teertha Swamiji visited to Shri kshetra Tirumala, and had the darshanam of Lord Venkateshwara Swamy.

Posted By shrinidhi69 read more

Kalyana Srinivasa Devaru at Mantralayam

Sep
03
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಯತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀ ಪಾದಂಗಳವರು ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮೂಲರಾಮನ ಪೂಜೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೂ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅರ್ಘ್ಯ,ಪಾದ್ಯ, ಅಲಂಕಾರ, ಅರ್ಚನೆ, ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯ, ಛತ್ರ,ಚಾಮರ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಮೂಲ ರಾಮನ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
Posted By Vijayadhwaja read more

Madhva Navami in Mantralaya Sri Raghavendra Swami Matha.

Feb
02
ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಧ್ವನವಮಿಗೆ ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ
Posted By Vijayadhwaja read more

Honour at Tirupati Tirumala Devasthanam to HH Sri Suyateendra Teertharu

Dec
15
ಮಂತ್ರಾಲಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಕ್ಕೂ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ.
Posted By Vijayadhwaja read more
Subscribe to TTD