Shri Padmanabha Teertharu

Shri Padmanabha Teerthara Madhyaradhana - Navavrundavana

Dec
10

Shri Padmanabha Teerthara Madhyaradhana events at Navavrundavana gaddi.

Posted By shrinidhi69 read more

Shri Padmanabha Teerthara Poorvaradhana - Navavrundavana

Dec
09

Poorvaradhana of Shri Padmanabha Teertharu was held in a grand manner at Navavrundavana Gaddi. H.H.

Posted By shrinidhi69 read more

Shri Padmanabha Teerthara Aradhana Mahotsava - Navabrindavana - 2013

Dec
02

ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿಷ್ಯರಾದ, ಶ್ರೀಮಠದ ಪೂರ್ವೀಕ ಗುರುಗಳಾದ   ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವವು  ಅವರ ವೃಂದಾವನ ಸನ್ನಿಧಾನವಿರುವ ಆನೆಗೊಂದಿಯ ನವವೃಂದಾವನ ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠದ ವತಿಯ

Posted By shrinidhi69 read more
Subscribe to Shri Padmanabha Teertharu