Rayaru

Greatness of Sri Raghavendra Stotra

Sep
11

Sri Raghavendra Swami stotra was sung by Sri Appannacharya who was in distress because of the floods in the Tungabadra and was also in anguish with pangs of the permanent separation from his maste

Posted By venkyrcb read more

ಹರಿದಾಸರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗ ಕಲ್ಪತರು - ಕೊನೆಯ ಭಾಗ

Dec
30

ಮೊದಲನೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ

ಎರಡನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ

Posted By krish read more

ಹರಿದಾಸರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗ ಕಲ್ಪತರು - ಭಾಗ -೧

Nov
24

ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ದುಗ್ಧಾಂಬುಧಿಗೆ ಚಂದ್ರನಂತಿರುವ, ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸೂರ್ಯನಂತಿರುವ, ಕಲಿಯುಗದ ಜನರಿಗೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಕಾಮಧೇನುಗಳಂತೆ ಇರುವ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವ ಮಾನವನನ್

Posted By krish read more

ಮಂತ್ರಾಲಯ ನಿವಾಸ - ಉತ್ತಮ ಹಂಸ

Nov
08

       || ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೇ ||

Posted By HariPriyaVallabha read more

ದುರಿತ ಜೀಮೂತ ವಾತ - ಪೋರೆಯೈ ನಿನಗೆ ನಿರುತ

Nov
07

   || ನಾರಾಯಣಾ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೇ ||

Posted By HariPriyaVallabha read more

ನೋಡಿದ್ಯಾ ಗುರುಗಳ ನೋಡಿದ್ಯಾ

Nov
06

ಚಿಪ್ಪಗಿರಿಯ ನಿಲಯರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸಾರ್ಯರ ಆರಾಧನೆ ಅ೦ಗವಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರೀ ರಾಯರನ್ನು ಕುರಿತು ರಚಿಸಿದ ಪದಗಳನ್ನು  ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತೇನೆ.

Posted By HariPriyaVallabha read more

Akshara Malika Stotra - Telugu Version

Sep
17

శ్రీ అక్షర మాలికా స్తోత్ర
 
అజ్ఞాన నాశాయ విజ్ఞాన పూర్ణాయ సుజ్ఞానదాత్రే నమస్తే గురో |
శ్రీరాఘవేంద్రార్య శ్రీరాఘవేంద్రార్య శ్రీరాఘవేంద్రార్య పాహి ప్రభో || ౧ ||
 

Posted By Shireesha Sharma read more

Pages

Subscribe to Rayaru