Rathotsava

Visit to Bommagatta

Feb
28

H.H. SHri Swamiji visited to Bommagatta kshetra on 27.02.2015. Devotees of Bommagatta performed Tulabara to H.H. Shri Subudhendra Teertha Swamiji and H.H.

Posted By shrinidhi69 read more

Uttararadhana Maha Rathotsava

Aug
13

Uttararadhana of Shri raghavendra Swamy was celebrated in a grand manner.

Posted By shrinidhi69 read more

Shri Vadeendra Teerthara Aradhana Mahotsava

Jun
07
Sri vadeendra teerthara aradhane was celebrated with devout grandeur at mantralaya on 06.june.2014.by 1008 his holiness sri subhudendra teertharu. Sri va
Posted By shrinidhi69 read more

Shri Dheerendra Teerthara Aradhana at Mantralayam

Mar
14

Shri Dheerendra Teerthara Aradhana at Mantralayam and Inauguration of Panchanga.

Posted By shrinidhi69 read more

Shri Madwanavami at Mantralayam

Feb
08

On ocassion of Shri Madwanavami, Shri Swamiji performed Panchamruta abhishekam to Pranadevaru and Some special poojas at Shri Matha. Later Rathotsava of shri Madwacharyaruheld in a grand manner.

Posted By shrinidhi69 read more

Sarva Samarpanotsava - 2013

Aug
25

ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರ ಆರಾಧನೆಯ ಸಪ್ತ ರಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣೋತ್ಸವವು ನಡೆಯಿತು.

Posted By shrinidhi69 read more

Uttaraaradhana - 2013

Aug
23

ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜರ  ಉತ್ತರಾರಾಧನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪರಂಪರಾಗತ ಕ್ರಮದಂತೆ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ  ಶ್ರೀಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ  ಉತ್ಸವ ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೇದಘೋಷಗಳ

Posted By shrinidhi69 read more

Madhyaradhana Evening Programes - 2013

Aug
22

Madhyaradhana Evening Programes - 2013.

Posted By shrinidhi69 read more

Aradhan Mahotsava - Shakotsava and Rathotsava - 2013

Aug
20

Aradhan Mahotsava - Shakotsava and Rathotsava - 2013.

Posted By shrinidhi69 read more

Pages

Subscribe to Rathotsava