Kenchanagudda

Sri Vasudhendra Teerthara Aradhane

Nov
09

Sri Sri Vasudendra Teerthara 251st Aradhane was celebrated at Kenchanagudda, a village on the banks of the river Tungabhadra near Shiraguppa, on 5th, 6th & 7th of N

Posted By Webmaster read more

Sri Vasudhendra teerthara 250th Aaradhana-Kenchanagudda

Oct
22
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ನಂತರ ಅವರ ಪಟ್ಟವೇರಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಾ ವೈರಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಸುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ. ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮೂಲ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಪೀಠವನ್ನೇರಿದ್ದ ಮಹಾ ಸಾತ್ವಿಕರು ಹಾಗೂ ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿಗಳು. ಶ್ರೀ ವಾದೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ನೇರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಗಳು ಬಹು ಕಾಲ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು.
Posted By Vijayadhwaja read more

Sri Vasudhendra Teertha's 250th Aradhana

Oct
09
The most revered saint Sri Vasudhendra Teertha's 250th Aradhana Mahotsava will be celebrated as Pancha Ratrotsava by His Holiness 108 Sri Suyateendra Teertha Sripadangalavaru as given below.
Posted By Webmaster read more
Subscribe to Kenchanagudda