Shri Jayateerthara Aradhana Rathotsava at Mantralayam - 2013

Shri Jayateerthara Aradhana Rathotsava at Mantralayam - 2013.