Sarva Samarpanotsava

H.H. SHri Swamiji gave a holy start to Maha Rathotsava at Anu Mantralaya(Tungabadra). Later in the evening sarvasamarpanotsava held in a grand manner.

H.H. SHri Swamiji starting Maha Rathotsava at Anumantralaya(Tungabhadra)

Sarva Samarpanotsava at Mantralayam

Click here for more photos