Pattabhisheka Mahotsava and Padayatra, Nidhi Sangraha Abhiyana

2nd Pattabhisheka Mahotsava of H.H. Shri Subudhendra Teertha Swamiji and Nidhi Sangraha Abhiyana.

Laksha Pushparchana to Shri Moola Rama Devaru

Nidhi Sangraha Abhiyana

Click here for more photos.