6th Day of Saptaratrotsava - Ashwa Vahana

6th day of Saptaratrotsava and Shri Sugnanendra Teerthara Aradhana events 

Click here for more photos.