Website Team

Raghunandana Sharma
Mantralaya
nandana[@]srsmutt.org

N. Rajaraman
USA

webmaster[@]gururaghavendra.org

Shireesha Sharma
Mantralaya
kusumakomali[@]gmail.com

Krishna Murthy 
murthib[at]hotmail.com

Bhargavi Lakshmi 
Chennai
bhargavi[@]srsmutt.org

A. Jayant
Srirangam
sumateendramutt[@]gururaghavendra.com

Vijayadhwaja
Mantralaya
vsk[@]srsmutt.org

Hunsur Sriprasad
USA
sripi[@]aol.com

Venkatesh Rajendra Rao 
Chennai
mailmevenky[@]gmail.com

Pavan Benakal
Bengalooru
pavanbenkal[@]yahoo.com

Nataraj Kanoor 
Gangavati
admin[@]kanoor.co.cc

 

 

Posted in: